LANT - jazyková agentura, s.r.o.   |   Havlíčkovo náměstí 91 , 580 01 Havlíčkův BrodHavlíčkovo náměstí 91
580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 604 695 244
e-mail: hb.lant@gmail.com
web: www.lant.cz

BritishCounsil


Prohlubování jazykových a metodických kompetencí lektorů

 

Výzva 2019: KA104 – Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých
Název projektu: Prohlubování jazykových a metodických kompetencí lektorů
Začátek projektu: 01-07-2019
Celková délka projektu: 12 měsíců
Národní agentura žadatele: CZ01 (ČESKÁ REPUBLIKA).
Hlavním cílem projektu je zvyšování jazykových a metodických kompetencí jazykových lektorů, přesněji lektorů angličtiny, němčiny a francouzštiny. Celkem bude podpořeno 5 lektorů dalšího vzdělávání, kteří jsou motivování ke zvyšování své profesní kvalifikace, k získávání zkušeností v zahraničí, aktivnímu zapojení do inovace výukových postupů a sdílení s ostatními členy týmu. Projekt zahrnuje pouze jednu vzdělávací aktivitu, a to dvoutýdenní jazykově-metodický kurz v zahraničí pro každého zúčastněného lektora (dle vyučovaného jazyka v Německu, Francii, Velké Británii a nebo Irsku).

Po skončení vzdělávací aktivity každý lektor zpracuje tři prezentace týkající se jazyka, metodiky a sociokulturních zkušeností (tj. ze všech třech klíčových oblastí), které budou postupně prezentovány ostatním lektorům v průběhu školního roku. Praktické části jazykově-metodických prezentací budou zahrnuty do výuky v jazykových kurzech pro veřejnost.

Kompetence lektorů

Kurz Aj úrovně B2/C1 - učební plány k výuce

Výukové materiály

Interaktivní výukové materiály

 

Hlavním cílem projektu je především zkvalitnění a zefektivnění výuky a rozšíření kvalifikací lektorů.

  • V rámci klíčových aktivit budou prohloubeny kompetence lektorů agentury LANT s.r.o., a to jak po jazykové tak metodické stránce. Celkem 14 lektorů absolvuje jazykové kurzy v zahraničí i v České republice s cílem získat mezinárodní certifikát na úrovni B2 – C2 (dle společného evropského rámce pro výuku jazyků). Další dva lektoři budou vyškoleni v metodice komunikativní výuky jazyků a získají certifikát Cambridge CELTA.
  • V rámci projektu budou vytvořeny inovativní výukové materiály, a to pro němčinu, francouzštinu, španělštinu a češtinu pro cizince, které budou více motivovat studenty a budou oživením výuky. Svým obsahem se budou zaměřovat na komunikativní a herní aktivity a využití interaktivních prvků ve výuce. V rámci projektu budou následně pilotně ověřeny účastníky dalšího vzdělávání.